Klachtenregeling Leth Mediation

Bent u ontevreden over het functioneren van de MfN-registermediator? Houdt hij of zij zich niet aan het  Mediationreglement of de Gedragsregels voor de MfN-registermediator?

Dan kunt u uw ongenoegen eerst kenbaar maken aan uw mediator. Ook met vragen over het mediationproces kunt u bij uw mediator terecht.

Blijft u hierna nog steeds ontevreden, dan kunt u tot 12 maanden nadat de mediation is beëindigd een klacht indienen bij het MfN-bureau.

Een klacht indienen

Voor informatie over het indienen van een klachten verwijzen wij u naar de klachtenregeling - MfN Register: 

Let op: u kunt alleen een klacht indienen als de mediation is beëindigd en als de klacht gaat over de mediator zelf, dus niet over de andere partij en/of de kwestie van de mediation (het conflict). Daarnaast kan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) alleen een klacht in behandeling nemen als deze conform artikel 3.2 van de Klachtenregeling van de MfN registermediator  is ingediend.

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u op de website:

https://mfnregister.nl/consument/klachtenregeling/