LETH Letselschade

Kosten (rechts-)bijstand

Bij letselschade kunnen de redelijke kosten van (rechts-)hulp/belangenbehartiging worden verhaald op de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. Hieronder vallen o.a. ons honorarium en verschotten (kosten ter vaststelling van de schade).

Bij erkenning van aansprakelijkheid brengen wij ons honorarium en de kosten bij de aansprakelijke partij in rekening. U betaalt dan feitelijk niets voor onze dienstverlening. 
Het is voor u belangrijk om te weten dat wij tot het moment van erkenning van aansprakelijkheid eveneens geen honorarium en kosten aan u in rekening brengen. Wij maken in een vroeg stadium een inschatting van de kans van slagen, die we met u bespreken. 

In veel gevallen kunnen we als het ware 'gratis' voor u werken. 

We houden van heldere afspraken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

In het vrijblijvende en gratis (intake-)gesprek informeren wij  u uitgebreid over wat wij voor u kunnen betekenen.