Leth Letselschade


Onze dienstverlening is voor een ieder weggelegd!


Regelmatig krijgen we een reactie als "O, had ik het maar geweten, dat ik na het ongeval hulp had kunnen krijgen. "

Er is, kennelijk, nog veel onbekend over de mogelijkheid van het inschakelen van een eigen belangenbehartiger en de vergoeding van de kosten daarvan. U hoeft het niet alleen te doen. En, belangrijk: Onze inschakeling kost u niets.
De wet voorziet er in dat een aansprakelijke partij ook de kosten van verhaal en vaststelling moet vergoeden, waaronder onze kosten.
Wij begeleiden, ontzorgen en verhalen een rechtvaardige schadevergoeding voor u.

Wij zijn er voor u!

Kosten (rechts-)bijstand

Bij letselschade kunnen de redelijke kosten van (rechts-)hulp/belangenbehartiging worden verhaald op de veroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij. Hieronder vallen o.a. ons honorarium en verschotten (kosten ter vaststelling van de schade).

Bij erkenning van aansprakelijkheid brengen wij ons honorarium en de kosten bij de aansprakelijke partij in rekening. U betaalt dan feitelijk niets voor onze dienstverlening. 
Het is voor u belangrijk om te weten dat wij tot het moment van erkenning van aansprakelijkheid eveneens geen honorarium en kosten aan u in rekening brengen. Wij maken in een vroeg stadium een inschatting van de kans van slagen, die we met u bespreken. 

We houden van heldere afspraken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

In het vrijblijvende en gratis (intake-)gesprek informeren wij  u uitgebreid over wat wij voor u kunnen betekenen.