Ontdek de  kracht van mediation: kies voor toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Een zakelijk conflict met klant, leverancier of zakelijk partner kan van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering van uw organisatie. Het conflict vergt  negatieve energie en is tijdrovend.
Energie en tijd die u veel beter aan de continuïteit en het succes van jouw organisatie én belanghebbenden kunt besteden, en wel in pósitieve zin.
Het is daarom van groot belang dat het conflict zo snel mogelijk wordt opgelost.

Door een oplossing te zoeken middels mediation kan veelal de zakelijke relatie ook in de toekomst worden voortgezet.

Zakelijke mediation bij o.a.:

  • meningsverschillen over leveringen;
  • samenwerking danwel de ontvlechting daarvan;
  • bedrijfsovernames;
  • bedrijfsopvolging;
  • interpretatie van een overeenkomst/contract tussen partijen;
  • betalingsproblematiek.

De kracht van mediation

Er zijn redenen en belangen genoeg om mediation in te zetten bij een  (dreigend) zakelijk conflict.
Leth Mediation biedt je de kans om de  kracht van mediation te ontdekken; kies voor  toegevoegde waarde voor jouw organisatie.