Welkom bij Leth Mediation

(tevens  h.o.d.n. NU Mediation)

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.”

 

  • Mediation voorkomt conflicten en lost problemen op met behoud van de relatie.

  • Het is laagdrempelig, heeft een grote slagingskans, korte doorlooptijden en leidt tot duurzame oplossingen.

  • Het is dé manier om afstanden te overbruggen en communicatie te behouden of te herstellen.

Een professionele mediator is de aangewezen persoon om u te helpen tot een oplossing te komen. 
Een mediator is onpartijdig, geeft geen oordeel en geeft iedereen de ruimte om zijn mening en emoties te delen. Een mediator helpt u samen een oplossing te vinden.
In een conflictsituatie wordt al snel de gang naar de rechter gemaakt. In dat geval beslist een rechter over de uitkomst van het geschil. Door te kiezen voor mediation kunt u zélf verantwoordelijkheid nemen en  de oplossing bepalen. 

"Een mediator helpt u om er samen weer uit te komen. Met bewezen resultaat." 

Mediation spaart tijd, geld en energie en geeft blijvende oplossingen. Belangrijk, want vaak komt u elkaar weer tegen. Dan kan uw conflict maar beter zijn opgelost. Zodat u verder kunt. 

"Kiezen voor mediation verdient een compliment." 


Bij mediation wordt uitgegaan van een win-/winsituatie, in plaats van escalatie. Partijen werken toekomstgericht aan een oplossing. Door de vereiste vertrouwelijkheid ligt het conflict niet op straat.

U zit in een mediationtraject en heeft een adviseur op de achtergrond nodig?

Ook dan kunt u contact met ons opnemen: wij bespreken graag met u wat wij in deze situaties voor u kunnen betekenen.